Odpowiedź Dyrektora KIS potwierdza, że umorzona kwota kredytu nie podlega opodatkowaniu PIT i nie jest uwzględniana w rocznym zeznaniu podatkowym. To oznacza, że osoby zainteresowane nie muszą płacić dodatkowego podatku związanego z umorzeniem kredytu.

Umorzenie kredytu

Podatnik złożył zapytanie do Dyrektora KIS, dotyczące opodatkowania umorzenia kredytu hipotecznego, który został zaciągnięty na realizację inwestycji mieszkaniowej. Pomiędzy stronami umowy kredytu doszło do zawarcia ugody. W wyniku zawartej z bankiem ugody doszło do umorzenia zadłużenia z tytułu kredytu, tj. salda kredytu oraz odsetek.

Podatnik zawarł ugodę i uzyskał pełną spłatę kredytu w październiku 2022 roku, więc chciał dowiedzieć się, czy ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego związanej z tym umorzeniem.

Z korzyścią dla podatnika

W odpowiedzi na zapytanie, organ podatkowy powołał się na art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 roku. Zgodnie z tym, kwota jest zwolniona z opodatkowania i tym samym umorzonej kwoty kredytu nie trzeba uwzględniać w rocznym zeznaniu podatkowym.

Podsumowanie

Z udzielonej interpretacji podatkowej, wynika, że podatnik nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego w związku z umorzeniem kredytu hipotecznego. Oznacza to, że podatnik nie musi uwzględniać umorzonej kwoty kredytu w swoim rocznym zeznaniu podatkowym. Interpretacja ta ma istotne znaczenie dla pytającego, ponieważ pozwala uniknąć dodatkowych obciążeń podatkowych związanych z umorzeniem kredytu hipotecznego. Z drugiej strony, organy administracji skarbowej także mają korzyść z tej interpretacji, ponieważ wyjaśnia to, w jaki sposób powinny być rozliczane umorzenia kredytów hipotecznych, co zapewnia większą jasność dla podatników.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.745.2022.2.AK