Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest zdarzeniem neutralnym podatkowo. Nie powoduje to powstania przychodu podatkowego dla wnioskodawcy.

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, którą zamierza przekształcić w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie ma nastąpić na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Wnioskodawca zapytał, czy czynność przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o.o. będzie dla niego zdarzeniem neutralnym podatkowo, czyli czy nie będzie wiązać się z koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Neutralność podatkowa przekształcenia - stanowisko KIS

Krajowa Informacja Skarbowa podzieliła stanowisko wnioskodawcy. W wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z o.o., nie powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z o.o. jest neutralne na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

KIS podkreśliła, że przekształcenie nie opiera się na aporcie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki kapitałowej, lecz jest w swej istocie przeniesieniem wyodrębnionego majątku przedsiębiorcy na inny podmiot. W konsekwencji, przedsiębiorca przekształcany nie uzyskuje dochodu, który mógłby podlegać opodatkowaniu, ponieważ majątek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie ulega likwidacji i zwrotowi podatnikowi do majątku osobistego, lecz jest majątkiem przekształconej jednoosobowej spółki kapitałowej.

W związku z powyższym, wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę z o.o.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 16 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.886.2022.1.KKA