Czy zakup agregatu prądotwórczego może być uznany za działanie termomodernizacyjne, które kwalifikuje się do ulgi podatkowej? Ta kwestia została poddana analizie w interpretacji indywidualnej Krajowej Informacji Skarbowej.

Stan faktyczny

W 2022 roku, wnioskodawca, będący w wieku emerytalnym, dokonał zakupu agregatu prądotwórczego. Wnioskodawca zdecydował się na ten krok po wymianie pieca węglowego na pompę ciepła, która stała się jedynym źródłem ogrzewania domu. W związku z częstymi przerwami w dostawie prądu, dom był nieogrzany, co skłoniło wnioskodawcę do zakupu agregatu.

Uważa on również, że agregat prądotwórczy jest niezbędny do prawidłowej pracy pompy ciepła i powinien być wykorzystywany wyłącznie do zasilania prądu elektrycznego podczas częstych przerw w dostawie.

W związku z powyższym, wnioskodawca zadał pytanie, czy koszt zakupu agregatu prądotwórczego może być odliczony od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej ?

Stanowisko KIS

Krajowa Informacja Skarbowa stwierdziła, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Zgodnie z interpretacją, ulga termomodernizacyjna dotyczy wydatków ściśle związanych z termomodernizacją istniejącego budynku, w efekcie których zaoszczędzimy energię potrzebną do ogrzania budynku mieszkalnego. Nie każdy wydatek, który przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej budynku, podlega odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Do odliczenia uprawnia tylko ten wydatek, który został wymieniony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. W konsekwencji, wydatek poniesiony na zakup agregata prądotwórczego nie kwalifikuje się do ulgi termomodernizacyjnej.

Podsumowanie

Z interpretacji wynika, że zakup agregatu prądotwórczego nie kwalifikuje się do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Ulga ta dotyczy wydatków ściśle związanych z termomodernizacją istniejącego budynku, które prowadzą do oszczędności energii potrzebnej do ogrzania budynku mieszkalnego. Wydatek na agregat prądotwórczy, mimo że przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej budynku, nie jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju jako kwalifikujący się do ulgi.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 czerwca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.274.2023.3.KP