Jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości i samochodu nastąpi po upływie określonego czasu od nabycia, nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Wnioskodawca, wraz z żoną, przekazał swojemu synowi działkę budowlaną w darowiźnie. Syn zbudował na niej dom, który obecnie jest w stanie surowym. Po śmierci syna, wnioskodawca nabył w spadku nieruchomość i samochód. Planuje on sprzedać te dobra w najbliższym czasie. Wnioskodawca zapytał, czy w razie sprzedaży nieruchomości oraz samochodu zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko wnioskodawcy zostało uznane za prawidłowe. Zgodnie z interpretacją KIS, odpłatne zbycie nieruchomości i samochodu nabytych w spadku nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu, jeżeli zbycie nastąpi po upływie określonego czasu od nabycia. W przypadku nieruchomości, ten okres wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Dla samochodu, okres ten wynosi pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Wnioskodawca nabył nieruchomość w spadku w 2016 roku, a samochód w 2022 roku. Zatem, jeżeli sprzeda te dobra po upływie wymienionych okresów, nie będzie musiał płacić podatku dochodowego od osób fizycznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.978.2022.4.BM