W świetle najnowszej interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), spadkobiercy mają prawo do przejęcia po spadkodawcy prawa do opodatkowania liniową stawką podatku dochodowego od osób fizycznych. To stanowisko, choć początkowo zakwestionowane przez KIS, zostało ostatecznie potwierdzone przez sądy administracyjne.

Stan faktyczny:

Wnioskodawczyni, będąca wspólnikiem spółki komandytowej, zmarła, a jej prawa i obowiązki przejęła jej siostra. Wnioskodawczyni korzystała z opodatkowania liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Po jej śmierci, siostra chciała kontynuować ten sposób opodatkowania.

Wnioskodawczyni twierdziła, że jako spadkobierca ma prawo do przejęcia po spadkodawcy prawa do opodatkowania liniową stawką podatku dochodowym od osób fizycznych. Stąd też pojawiło się pytanie, czy siostra wnioskodawczyni, jako jej spadkobierca, może przejąć prawo do opodatkowania liniowym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Stanowisko KIS:

Początkowo, Krajowa Informacja Skarbowa nie zgodziła się ze stanowiskiem wnioskodawczyni. Jednak po zaskarżeniu interpretacji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, sąd uchylił skarżoną interpretację. KIS złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który również oddalił skargę. Wyrok, który uchylił interpretację indywidualną, stał się prawomocny.

W rezultacie, KIS ponownie rozpatrzyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej i stwierdziła, że stanowisko wnioskodawczyni jest prawidłowe. Oznacza to, że spadkobiercy mają prawo do przejęcia po spadkodawcy prawa do opodatkowania liniową stawką podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowanie:

Z rozstrzygnięć w zakresie danej interpretacji wynika, że wnioskodawca jako spadkobierca ma prawo do kontynuowania opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej otrzymywanych z udziału w spółce komandytowej tzw. podatkiem liniowym według stawki 19%. To stanowisko jest zgodne z przepisami prawa podatkowego. Dla wnioskodawcy oznacza to, że może kontynuować opodatkowanie tych dochodów zgodnie z własnym wyborem. Dla organów administracji skarbowej oznacza to, że powinni zaakceptować i uwzględnić to stanowisko podczas dalszej analizy i procedury podatkowej w tej sprawie.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.567.2018.11.MGR