Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 lipca 2023 r. rzuca światło na kwestię opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości. Czy spłata kredytu z uzyskanych środków zwalnia od podatku dochodowego? Odpowiedź nie jest jednoznaczna i zależy od kilku czynników.

Czy sprzedaż mieszkania i spłata kredytu z uzyskanych środków zwalnia od podatku dochodowego?

Wnioskodawca, który sprzedał lokal mieszkalny, zaciągnął kredyt na zakup tego lokalu oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym. Część uzyskanych środków z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego przeznaczył na całkowitą spłatę kredytu. Wnioskodawca zapytał, czy taka sytuacja zwalnia go od opodatkowania podatkiem dochodowym.

Wnioskodawca uważał, że wydatkowanie części przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na całkowitą spłatę kredytu uprawnia go do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z ust. 25 pkt 1, pkt 2 i ust. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zasady zwolnienia podatkowego przy sprzedaży lokalu mieszkalnego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z wnioskodawcą tylko częściowo. Zgoda dotyczyła sytuacji, w której środki z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego zostały przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup tego lokalu. W takim przypadku, wnioskodawca mógł skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Jednakże, Dyrektor KIS nie zgodził się z wnioskodawcą w kwestii wydatkowania bieżących dochodów uzyskanych ze świadczonej pracy zarobkowej na spłatę rat kredytu od dnia jego zaciągnięcia do dnia sprzedaży lokalu mieszkalnego. Takie wydatki nie stanowią wydatku na własne cele mieszkaniowe, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z ust. 25 pkt 1, pkt 2 i ust. 30a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowo, Dyrektor KIS stwierdził, że spłata kredytu z przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w części, w jakiej kredyt został przeznaczony na zakup miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, nie będzie korzystała ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 cyt. ustawy.

Źródło:Interpretacja indywidualna z dnia 11 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.391.2023.2.SR