Wartość nieodpłatnego zakwaterowania stanowi przychód pracownika, który powinien być uwzględniony przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Należy jednak sprawdzić, czy zastosowanie ma zwolnienie przedmiotowe dla wartości świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników - taki wnioski płyną z najnowszej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Nieodpłatny nocleg w siedzibie firmy a PIT

Spółka zapewniała swoim pracownikom nieodpłatne noclegi w miejscu swojej siedziby. Pracownicy korzystali z tych noclegów nie będąc w podróży służbowej, a ich pobyt był związany z wykonywaniem zadań służbowych na polecenie pracodawcy. Wnioskodawca zapytał, czy takie świadczenie stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu.

Wnioskodawca uważał, że nieodpłatne noclegi nie stanowią przychodu pracowników. Były to wydatki ponoszone w interesie pracodawcy, związane z realizacją celów biznesowych. Pracownicy nie uzyskali przysporzenia majątkowego poprzez korzystanie z tych noclegów, a ich podróże były związane z wykonywaniem zadań służbowych na polecenie pracodawcy.

Podatek od nieodpłatnego zakwaterowania pracowników - stanowisko KIS

Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), świadczenie pracodawcy w postaci nieodpłatnego zakwaterowania dla pracownika stanowi przychód z nieodpłatnych świadczeń objęty podatkiem dochodowym. Pracodawcy mają obowiązek obliczać, pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od tego typu przychodów.

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, świadczenie pracodawcy może być uznane za przychód podlegający opodatkowaniu tylko wtedy, gdy spełnione zostaną określone warunki. W kontekście zapewniania nieodpłatnego zakwaterowania pracownikom, jeśli pracodawca oferuje takie świadczenie za zgodą pracownika, które przynosi mu korzyść finansową w postaci uniknięcia wydatku na zakwaterowanie, to można uznać, że stanowi to przychód pracownika objęty podatkiem dochodowym.

Jednakże, istnieje zwolnienie podatkowe dla wartości świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników. Zgodnie z przepisami, można zwolnić od podatku dochodowego wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł.

Podsumowując, jeśli pracodawca zapewnia pracownikowi nieodpłatne zakwaterowanie, wartość tego świadczenia stanowi przychód pracownika, który powinien być uwzględniony przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Należy jednak sprawdzić, czy zastosowanie ma zwolnienie przedmiotowe dla wartości świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników, z uwzględnieniem warunków określonych w ustawie.

Źródło:Interpretacja indywidualna z dnia 7 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.241.2023.1.MM