Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora KIS, dobrowolne umorzenie udziału jednego z udziałowców nie generuje opodatkowanego przychodu dla pozostałych udziałowców.

Dobrowolne umorzenie udziałówjednego z udziałowców bez wynagrodzenia

Spółka zwróciła się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w celu uzyskania interpretacji indywidualnej. Wnioskodawcą był udziałowiec spółki, w której planowano zmienić strukturę udziałowców. Celem tej zmiany było przekazanie udziałów wyłącznie osobom fizycznym, poprzez darowiznę udziałów oraz umorzenie bez wynagrodzenia udziałów jednego z udziałowców. Wątpliwości podlegało to, czy dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia będzie powodować powstanie przychodu dla pozostałych udziałowców, co należałoby opodatkować.

Organ z korzyścią dla podatnika

W odpowiedzi na pytanie zadane przez wnioskodawcę, Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną. Zgodnie z nią, dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie podatku PIT. Powołano się się na przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, które umożliwiają umorzenie udziałów bez wynagrodzenia za zgodą udziałowca oraz przepisy ustawy o PIT. Dyrektor KIS potwierdził, że aby przychód był opodatkowany, musi istnieć materialna korzyść dla udziałowca, takie jak pieniądze, wartość pieniężna, świadczenia niepieniężne lub inne korzyści niemajątkowe. W przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia, nie ma takiej korzyści dla innych udziałowców.

"Istotą dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia nie jest jakiekolwiek przysporzenie majątkowe, czy to wprost wymienione w przepisach PIT czy też mieszczące się w pojęciu przychodu. Przychód podatkowy na gruncie PIT stanowią otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń" - wskazał wnioskodawca, co potwierdził organ w swojej interpretacji.

Podsumowanie

Wynikającą z interpretacji KIS konkluzją dla wnioskodawcy jest to, że dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT dla pozostałych udziałowców. Nie otrzymają oni pieniędzy ani wartości pieniężnych. Nie nabywają również nowych praw.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 5 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.373.2023.1.GG