Zgodnie z interpretacją Dyrektora KIS, wynajmująca trzy pokoje w swoim gospodarstwie rolnym, może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na postawie art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT.

Wynajem, a zwolnienie podatkowe w PIT

Wnioskodawczyni jest właścicielką nieruchomości, która składa się z budynku mieszkalnego oraz gruntów rolnych. Od 2019 roku sporadycznie wynajmuje pokoje w budynku mieszkalnym osobom przebywającym na wypoczynku. W celu ustalenia, czy może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z wynajmem pokoi w gospodarstwie rolnym, zwróciła się do organu z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Wnioskodawczyni wskazała, że budynek mieszkalny znajduje się na terenie gospodarstwa rolnego, pokoje będą wynajmowane wyłącznie osobom przebywającym na wypoczynku, na terenie gospodarstwa nie ma innych pokoi gościnnych, a wnioskodawczyni nie posiada innych nieruchomości pod wynajem.

Dyrektor KIS przesądził o zwolnieniu

Zdaniem Dyrektora KIS, zastosowanie znajdzie przepis art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: Wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

Tym samym organ przychylił się do stanowiska podatniczki i wnioskodawczyni przysługuje zwolnienie podatkowe.

Podsumowanie

Zgodnie z wnioskiem wnioskodawczyni, jej przychody z wynajmu pokoi w gospodarstwie rolnym powinny korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. "Uzyskiwane przez Panią dochody z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w liczbie 3, w budynku mieszkalnym położonym na terenie wiejskim w Pani gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku będą zwolnione z opodatkowania z podatku dochodowego" - zaznaczył Dyrektor KIS.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.931.2022.3.IM