Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że glikol propylenowy oraz gliceryna, sprzedawane samodzielnie jako niezmieszane substancje chemiczne, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Sprzedaż glikolu i gliceryny

Wnioskodawca prowadzi działalność handlową w branży e-papierosów, oferując w swoich sklepach stacjonarnych wyroby akcyzowe, głównie płyny do papierosów elektronicznych. W ofercie dostępne są także akcesoria do palenia oraz glikol propylenowy i gliceryna, sprzedawane jako niezmieszane substancje chemiczne. Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy sprzedaż tych substancji w opisanych warunkach podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Według wnioskodawcy, glikol propylenowy i gliceryna, sprzedawane w opisanych warunkach, nie stanowią płynu do papierosów elektronicznych w rozumieniu przepisów prawa i tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Substancje te nie są roztworami, o których mowa w przepisach, a jedynie indywidualnymi substancjami chemicznymi.

Stanowisko organu podatkowego

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko wnioskodawcy, wskazując, że glikol propylenowy i gliceryna, sprzedawane jako niezmieszane substancje chemiczne, nie spełniają definicji płynu do papierosów elektronicznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, płyn do e-papierosów to roztwór, a przedstawione przez wnioskodawcę substancje nie są takimi roztworami. W związku z tym, nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4013.157.2023.1.JSU