Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą amortyzacji lokali mieszkalnych. Według KIS, odpisy amortyzacyjne od lokali mieszkalnych nabytych, wynajętych i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przed 1 stycznia 2022 r. nie będą mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w 2023 r. i latach następnych.

Stan faktyczny

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której wynajmuje lokale mieszkalne. Wszystkie lokale zostały przez niego nabyte, wynajęte i wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przed 1 stycznia 2022 r. i są amortyzowane zgodnie z przyjętą metodą amortyzacji.

W związku z danym stanem faktycznym, wnioskodawca uważa, że ma prawo do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od lokali mieszkalnych nabytych, wynajętych i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przed 1 stycznia 2022 r. Wnioskodawca powołuje się na zasadę ochrony praw nabytych i interesów w toku wynikającą z zasady demokratycznego państwa prawnego.

Mając na uwadze dane stanowisko, wnioskodawca zdecydował się zadać pytanie, czy w 2023 r. i w latach następnych będzie miał możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od tych lokali.

Rozstrzygnięcie KIS

KIS nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Zgodnie z interpretacją, odpisy amortyzacyjne od lokali mieszkalnych nabytych, wynajętych i wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przed 1 stycznia 2022 r. nie będą mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w 2023 r. i latach następnych. KIS podkreśla, że przepisy dotyczące amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r. będą mogły być stosowane przez podatników jedynie do końca 2022 r.

Podsumowanie

Na podstawie udzielonej interpretacji, wywnioskować można, że zmiany w przepisach obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku mają wpływ na możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości nabytych przed tą datą. W szczególności, odpisy amortyzacyjne od lokali mieszkalnych nabytych przed 2023 rokiem nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w 2023 roku i latach następnych. Oznacza to, że podatnicy, którzy nabyli nieruchomości przed 2023 rokiem, muszą dostosować swoje praktyki księgowe do nowych przepisów, pomimo że nieruchomości te zostały nabyte przed wejściem w życie tych zmian.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.926.2022.1.MAP