Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wyjaśnia, że spłata zobowiązań kredytowych innej osoby nie może być traktowana jako koszt uzyskania przychodów. Oznacza to, że jeśli przejmujesz dług innej osoby, nie możesz zaliczyć spłaty tego długu do kosztów uzyskania przychodów.

Stan faktyczny

Dnia 31 października 2021 r., wnioskodawczyni nabyła przedsiębiorstwo świadczące usługi transportowe. Przedsiębiorstwo to było obciążone zobowiązaniami kredytowymi zaciągniętymi na zakup pojazdów. Wnioskodawczyni zobowiązała się do spłaty tych zobowiązań, choć formalnie nie stała się stroną umów kredytowych.

Wnioskodawczyni uważa również, że ze względu na fakt, iż nabyła majątek przedsiębiorstwa obciążony licznymi zobowiązaniami kredytowymi, rzeczywista cena nabycia składników majątkowych jest wyższa niż umowna. Dlatego też, w jej przekonaniu, całość spłaconych rat kredytu powinna być traktowana jako koszty uzyskanego przychodu.

W związku z powyższym, wnioskodawczyni zwróciła się z pytaniem: Czy może traktować raty co miesięcznych zobowiązań w pełnej wysokości jako koszty uzyskania przychodu?

Stanowisko KIS

Krajowa Informacja Skarbowa nie zgodziła się ze stanowiskiem wnioskodawczyni. Zgodnie z interpretacją, spłata zobowiązań kredytowych innej osoby nie może być traktowana jako koszt uzyskania przychodów. KIS podkreśliła, że spłata przejętego zadłużenia jest konsekwencją cywilistycznego przejęcia długu innego podmiotu, a nie kosztem poniesionym przez przejmującego dług. Celem poniesienia przez wnioskodawczynię wydatków na spłatę zobowiązań zbywcy było wykonanie zobowiązania, a nie uzyskanie przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Dlatego te wydatki nie mogą być traktowane jako koszty uzyskania przychodów.

Podsumowanie

Reasumując, spłata przez wnioskodawczynię zaległych zobowiązań zbywcy przedsiębiorstwa nie stanowi kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. W związku z tym, że kupiła masę majątkową przedsiębiorstwa obciążoną zobowiązaniami kredytowymi, spłata zobowiązań innej osoby nie może stanowić jej kosztów uzyskania przychodów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.742.2022.2.AA