Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, dotyczącą obowiązku odprowadzania podatku od renty inwalidzkiej z Irlandii przez osoby mieszkające w Polsce. Nawet jeśli renta inwalidzka jest wypłacana przez irlandzkie ubezpieczenia społeczne, to nie jest ona zwolniona z opodatkowania w Polsce.

Renta inwalidzka z Irlandii, a obowiązek podatkowy w Polsce

Wnioskodawczynią jest osoba, która w latach 2007-2017 pracowała w Irlandii i od 2019 do 2022 otrzymywała rentę inwalidzką. Dodatkowo nieprzerwalnie od 2022 r. otrzymuje emeryturę z tego kraju. W związku z tym, że wnioskodawczyni mieszka w Polsce, dokonywała rozliczeń podatkowych w Polsce od tych dochodów. Wnioskodawczyni zapytała czy istnieje obowiązek odprowadzenia podatku od renty inwalidzkiej z Irlandii.

Dyrektor KIS nie zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawczyni

Dyrektor KIS w odpowiedzi na wniosek stwierdził, że od wypłaconej renty z Irlandii jest obowiązek odprowadzania podatku w Polsce. Powołując się postanowienia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, otrzymana przez wnioskodawczynię renta inwalidzka z Irlandii podlega opodatkowaniu tylko w Polsce.

Przedmiotowe świadczenie powinna Pani zatem wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym w Polsce, składanym za rok podatkowy, w którym rzeczone świadczenie Pani otrzymała - wskazał organ.

Podsumowanie

Wniosek interpretacji Dyrektora KIS jest taki, że wnioskodawczyni musi odprowadzać podatek od renty inwalidzkiej z Irlandii w Polsce. Powinna zapłacić podatek dochodowy od świadczenia i wykazać je w rocznym zeznaniu podatkowym.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.345.2023.2.DJ