Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że koszty usług wewnątrzgrupowych ponoszone przez Spółkę w ramach działalności dystrybucyjno-marketingowej nie podlegają ograniczeniom z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT, jeśli są już objęte Decyzją APA.

Koszty usług wewnątrzgrupowych

Spółka, będąca polskim rezydentem podatkowym, prowadzi działalność dystrybucyjno-marketingową w ramach grupy spółek. Zajmuje się sprzedażą towarów, które są dostarczane przez X BV. Spółka nabywa różnorodne usługi od podmiotów z grupy, które wspierają jej działalność operacyjną. Wszystkie te działania są objęte decyzją APA, która potwierdza prawidłowość stosowanej metody ustalania ceny transakcyjnej.

Spółka uważa, że koszty usług wewnątrzgrupowych, które są objęte decyzją APA, nie podlegają ograniczeniom z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. Ograniczenia te nie mają zastosowania, ponieważ koszty te są częścią metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi w transakcji objętej decyzją APA.

Koszty usług nie wpływają na ograniczenia określone w przepisach

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko Spółki. Zgodnie z art. 15e ust. 15 ustawy o CIT, ograniczenia dotyczące kosztów uzyskania przychodów nie mają zastosowania do kosztów usług, które są objęte decyzją APA. Dlatego koszty usług wewnątrzgrupowych ponoszone przez Spółkę w ramach działalności dystrybucyjno-marketingowej są wyłączone z ograniczeń, jeśli są już objęte decyzją APA.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.87.2019.10.MZA