Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację dotyczącą opodatkowania ryczałtem od przychodów spółek. W skrócie, interpretacja dotyczy sytuacji, w której spółka zatrudniająca osoby na umowę zlecenia, które korzystają ze zwolnienia PIT dla młodych, może korzystać z opodatkowania ryczałtem.

Zatrudnianie pracowników na umowę zlecenia

Wnioskodawca, będący podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, zatrudnia 29 osób na umowach zlecenia. Większość z tych osób korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym dla młodych (PIT zero). Wnioskodawca nie jest pewny, czy jego sposób zatrudnienia pozwala na opodatkowanie ryczałtem od przychodów. Pytanie brzmi: Czy przepis art. 28j ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pozwala na opodatkowanie ryczałtem, jeśli spółka zatrudnia osoby na umowę zlecenia korzystające ze zwolnienia PIT dla młodych?

Wnioskodawca uważa, że zatrudnienie na opisanych warunkach jest wystarczające do opodatkowania ryczałtem, o ile spełnione są inne warunki niezwiązane z zatrudnieniem.

Możliwość korzystania z ryczałtu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko wnioskodawcy. Wskazał, że jeśli spółka zatrudnia co najmniej 3 osoby na umowę zlecenia, które korzystają ze zwolnienia PIT dla młodych, i spełnia inne wymagane warunki, ma prawo do opodatkowania ryczałtem. Kluczowe jest to, że podatnik jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych lub płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne, nawet jeśli faktyczne pobranie tych składek czy zaliczek jest zwolnione.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.251.2023.1.MC