Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że stanowisko przedstawione przez wnioskodawcę w kwestii oceny skutków podatkowych związanych ze sprzedażą składników majątkowych w kontekście podatku od czynności cywilnoprawnych jest prawidłowe.

Przeniesienie nieruchomości

A Sp. z o.o. i B Sp. z o.o., obie spółki wnioskodawcy, są zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT w Polsce. W ramach swojej działalności, Grupa X prowadzi usługi w "chmurze", umożliwiając tworzenie, wdrażanie i zarządzanie aplikacjami. W 2021 roku Grupa otworzyła w Polsce Centrum Danych (DC), które miało na celu zapewnienie usług w chmurze klasy korporacyjnej dla różnych podmiotów, w tym startupów i przedsiębiorstw. Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem dotyczącym skutków podatkowych związanych z przeniesieniem pewnych składników majątkowych związanych z DC.

Wnioskodawca uważał, że przeniesienie określonych składników majątkowych, takich jak nieruchomości, sprzęt czy prawa i obowiązki wynikające z umów, podlega opodatkowaniu VAT. Wnioskodawca wystawił odpowiednie faktury VAT dokumentujące te transakcje.

Zwolnienie z PCC

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko wnioskodawcy, uznając, że przeniesienie składników majątkowych jest opodatkowane VAT. W odpowiedzi na wniosek podkreślił, że wnioskodawca prawidłowo zinterpretował przepisy dotyczące opodatkowania sprzedaży składników majątkowych w kontekście podatku od czynności cywilnoprawnych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4014.310.2022.2.PB