W najnowszej interpretacji indywidualnej, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) odniósł się do możliwości zwolnienia z opodatkowania nabycia nieruchomości w kontekście otrzymania odszkodowania za wywłaszczenie. Wnioskodawca chciał wiedzieć, czy może skorzystać ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy zakupie nowej nieruchomości.

Nieprawomocna decyzja o wywłaszczeniu

Dnia 14 września 2022 r. wnioskodawca otrzymał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W wyniku tej decyzji, wnioskodawca otrzymał 70% odszkodowanie za swoją nieruchomość mieszkalną. Zastanawiał się, czy może skorzystać ze zwolnienia z PCC przy zakupie nowej nieruchomości, opierając się na ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca przedstawił również kilka opcji zakupu nieruchomości, pytając o konsekwencje podatkowe każdej z nich.

Wnioskodawca był przekonany, że spełnia kryteria do objęcia zwolnieniem z płatności PCC przy nabywaniu nowej nieruchomości. Opierał się na art. 9 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który mówi o zwolnieniu w przypadku nabycia nieruchomości przez byłego właściciela nieruchomości wywłaszczonej, któremu przyznano odszkodowanie.

Fiskus jest innego zdania

Dyrektor KIS stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, umowa sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu, a obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym. Jednakże, w pewnych okolicznościach, takich jak otrzymanie odszkodowania za wywłaszczenie, możliwe jest zwolnienie z tego podatku. Aby skorzystać ze zwolnienia, nabywca musi spełnić określone kryteria, takie jak nabycie nowej nieruchomości w ciągu 5 lat od daty otrzymania odszkodowania.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4014.96.2023.2.PB