Według Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), rodzic nie musi doliczać dochodów swoich dzieci uzyskanych z tytułu uposażenia rodzinnego do jego dochodu. Dyrektor KIS opowiedział się za odrębnym opodatkowaniem dochodu dzieci. Interpretacja ta wynika z przepisów prawa cywilnego i podatkowego, które przyznają córkom pełną zdolność w kwestii przedmiotów majątkowych oddanych im do swobodnego użytku.

Doliczenie do dochodu rodzica dochodów małoletnich dzieci

Podatnik złożył wniosek dotyczący podziału uposażenia rodzinnego po zmarłej żonie na siebie oraz na swoje dwie małoletnie córki. Obecnie wnioskodawca chciałby dokonać podziału przysługującego uposażenia rodzinnego po 1/3 dla każdego. Wskazał, że uposażenie rodzinne jest przyznane na podstawie odpowiednich przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o prokuraturze. Pytanie dotyczy rozliczenia podatku PIT.

Dyrektor KIS z korzyścią dla podatnika

Według Dyrektora KIS, wnioskodawca nie musi doliczać dochodów córek uzyskanych z tytułu uposażenia rodzinnego do swojego dochodu. Organ powołał się na przepis art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wyklucza doliczanie dochodów dzieci do dochodów rodziców w przypadku dochodów z przedmiotów oddanych dzieciom do swobodnego użytku. Podkreślił również, że przepis ten jest zgodny z przepisami prawa cywilnego, które przewidują pełną zdolność do czynności prawnych dla dzieci w zakresie czynności dotyczących przedmiotów majątkowych oddanych im do swobodnego użytku. Dochód córek powinien być odrębnie opodatkowany u dzieci.

Podsumowanie

Jak wynika z interpretacji, wnioskodawca nie musi doliczać dochodów córek uzyskanych z tytułu uposażenia rodzinnego do swojego dochodu przy rozliczaniu podatku za rok 2022. Dochód ten powinien być opodatkowany odrębnie u dzieci.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 11 marca 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.4.2022.2.DJ