Przewalutowanie kredytu hipotecznego na złotówki nie generuje przychodu podlegającego opodatkowaniu - wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Osoba, która posiada jedyny kredyt hipoteczny na swoje jedyne mieszkanie, nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od umorzenia części zadłużenia, tj. przewalutowania kredytu po niższym kursie.

Umorzenie części kredytu - przewalutowanie kredytu po niższym kursie

Osoba zainteresowana, posiadająca kredyt hipoteczny w banku, zwróciła się do Dyrektora KIS z pytaniem dotyczącym przewalutowania kredytu na złotówki. Wnioskodawczyni zamierza zawrzeć ugodę z bankiem by przewalutować kredyt na złotówki - w związku z tym nastąpi zmniejszenie wartości kredytu. Bank poinformował ją, że nie wystawia oświadczenia zwolnienia z płatności podatku dochodowego. Wnioskodawczyni podkreśliła, że jest to jej jedyny kredyt hipoteczny, dotyczy pierwszego i jedynego mieszkania, w którym zamieszkuje, oraz nigdy wcześniej nie zawierała podobnej ugody.

Umorzenie neutralne podatkowo

Według stanowiska organu, przewalutowanie kredytu hipotecznego nie generuje przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organ odwołuje się do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.03.2022 r., które reguluje kwestie związane z przewalutowaniem kredytów hipotecznych: "Jednocześnie należy wskazać, że w stosunku do uzyskanego przez Panią przychodu związanego z umorzeniem wierzytelności z tytułu kredytu hipotecznego, o którym mowa we wniosku, zastosowanie znajdzie zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe".

Podsumowanie

Wynika z interpretacji organu, że w związku z przewalutowaniem kredytu na złotówki, osoba zainteresowana nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku. W przypadku podobnych sytuacji, podatnicy mogą być zwolnieni z obowiązku zapłacenia podatku dochodowego od umorzenia części zadłużenia.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDWP.4011.56.2023.2.ASZ