KIS stwierdziła, że zyski wypłacone wspólnikom po przekształceniu spółki nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, jeżeli spółka przekształcona będzie podlegała opodatkowaniu w formie ryczałtu od dochodów spółek.

Wnioskodawcy, będący podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, są komandytariuszami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka ta, od 1 maja 2021 roku, jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawcy planują przekształcenie tej spółki w spółkę z o.o. Przed przekształceniem, zamierzają zgłosić żądanie wypłaty zysków z działalności spółki w formie pieniężnej.

Czy po dniu przekształcenia spółki w spółkę przekształconą, wypłata zysków z działalności spółki przez spółkę przekształconą będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie spółki przekształconej, jeżeli spółka przekształcona będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w formie ryczałtu od dochodów spółek?

Wypłata zysków z działalności spółki przez spółkę przekształconą nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie spółki przekształconej, jeżeli spółka przekształcona będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w formie ryczałtu od dochodów spółek.

KIS zgodziła się ze stanowiskiem wnioskodawców. Zgodnie z interpretacją, po dniu przekształcenia spółki, wypłata zysków z działalności spółki przez spółkę przekształconą nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych po stronie spółki przekształconej, jeżeli spółka przekształcona będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w formie ryczałtu od dochodów spółek.

KIS podkreśliła, że zyski wypłacone wspólnikom po przekształceniu spółki nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, niezależnie od formy opodatkowania spółki przekształconej. Wnioskodawcy rozważali dwa warianty opodatkowania spółki przekształconej: opodatkowanie na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu od dochodów spółek. W obu przypadkach, zgodnie z interpretacją KIS, zyski wypłacone wspólnikom nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.728.2022.2.SH