Interpretacja dotyczy sytuacji, w której małżonkowie sprzedają nieruchomość przed upływem pięcioletniego okresu od nabycia, a uzyskane środki przeznaczają na zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych.

Wnioskodawca, po sprzedaży nieruchomości gruntowej przed upływem pięcioletniego okresu od nabycia, planuje przeznaczyć uzyskane środki na zakup udziału w budynku mieszkalnym należącym do odrębnego majątku żony. Wnioskodawca zadał pytanie, czy nabycie udziału przez męża od żony w budynku wchodzącym w skład majątku osobistego żony da mężowi prawo do ulgi mieszkaniowej.

Wnioskodawca jest zdania, że nabycie udziału w budynku mieszkalnym żony da mu prawo do ulgi mieszkaniowej. Wnioskodawca argumentuje, że nabyty udział pozwoli mu na zaspokajanie swoich potrzeb mieszkaniowych w tym budynku, jako współwłaścicielowi.

Kluczowe jest to, że wnioskodawca realizuje swoje własne cele mieszkaniowe w tym budynku.

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła stanowisko wnioskodawcy. Zgodnie z interpretacją, wnioskodawca ma prawo do ulgi mieszkaniowej, jeśli środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczy na zakup udziału w budynku mieszkalnym od żony. KIS podkreśliła, że kluczowe jest to, że wnioskodawca realizuje swoje własne cele mieszkaniowe w tym budynku.

"Własne cele mieszkaniowe" oznaczają, że podatnik realizuje potrzebę zapewnienia sobie "dachu nad głową". W przypadku wnioskodawcy, zakup udziału w budynku mieszkalnym od żony, w którym realizuje swoje własne cele mieszkaniowe, uprawnia go do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją KIS, nabycie udziału przez męża od żony w budynku mieszkalnym, który jest częścią majątku osobistego żony, daje mężowi prawo do ulgi mieszkaniowej. Nabycie tego udziału pozwoli mu na zaspokajanie swoich potrzeb mieszkaniowych jako współwłaściciel. Wnioskodawca będzie mógł skorzystać z ulgi mieszkaniowej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja ta dotyczy tylko pytającego, ale może być również stosowana przez inne podatników w podobnych sytuacjach.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.854.2022.2.MB