Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację dotyczącą skutków podatkowych sprzedaży wraku pojazdu. Według organy, sprzedaż wraku samochodu, który został wykupiony po zakończeniu leasingu i później uszkodzony w wypadku, generuje obowiązek podatkowy.

Uszkodzenie auta wykupionego z leasingu

Wnioskodawca prowadził jednoosobową działalność gospodarczą i korzystał z leasingu na samochód osobowy od stycznia 2020 r. do stycznia 2022 r. Po zakończeniu leasingu, wykupił samochód do celów prywatnych. Następnie, w wyniku zdarzenia drogowego, samochód uległ uszkodzeniu i został uznany za "szkodę całkowitą". Wnioskodawca sprzedał wrak samochodu za kwotę 16.320 zł. W związku z powyższym, wnioskodawca zadał pytanie, czy sprzedaż wraku pojazdu za kwotę 16.320 zł powoduje powstanie obowiązku podatkowego w PIT.

Wnioskodawca uważał, że w tej wyjątkowej sytuacji, tzn. szkoda całkowita wynikająca ze zdarzenia drogowego, spowodowanego przez kierującego innym pojazdem oraz konieczność "dołożenia" z własnych oszczędności kwoty 10.500 zł do zakupu samochodu o zbliżonej klasie i wyposażeniu, powinna stanowić wyjątek i nie rodzić skutków podatkowych / konieczności zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przychód z działalności gospodarczej

Dyrektor KIS stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Przychód ze sprzedaży rzeczy ruchomej kwalifikowany jest do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d tej ustawy, czyli do odpłatnego zbycia rzeczy, chyba że sprzedaż następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej. Wyłączenie zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 8 obejmuje w szczególności te składniki majątku, które są wykorzystywane w działalności gospodarczej lub zostały z niej wycofane, a przy tym spełniają warunki określone w art. 14 ust. 2 pkt 1, a więc podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W przypadku wnioskodawcy, sprzedaż wraku samochodu, który był wykorzystywany w działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu operacyjnego, a następnie wykupiony po zakończeniu leasingu, stanowi przychód z działalności gospodarczej, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z formą opodatkowania działalności gospodarczej zgłoszoną przez wnioskodawcę, ponieważ sprzedaż wraku nastąpiła przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód ten został wycofany z działalności gospodarczej,

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 12 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.418.2023.1.MR