Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której stwierdził, że wydatki poniesione na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup boksu w centrum handlowym nie kwalifikują się jako wydatki na własne cele mieszkaniowe, zgodnie z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zakup nowej nieruchomości

Wnioskodawca, który stał się właścicielem domu poprzez darowiznę, zbył tę nieruchomość, a uzyskane środki przeznaczył na zakup nowej nieruchomości. Część kwoty została pokryta z kredytu zaciągniętego na zakup boksu w centrum handlowym. Wnioskodawca zadał pytanie, czy wydatki na spłatę tego kredytu mogą stanowić wydatki realizujące własny cel mieszkaniowy, a tym samym spełniać warunki zwolnienia.

Wnioskodawca uważał, że kwota dotycząca spłaty kredytu powinna zostać uwzględniona, ponieważ nawet gdyby całość zapłaty została uregulowana gotówką lub wpłynęła na jego konto, to i tak finalnie trafiłaby na spłatę kredytu. Dodatkowo, kwota na zakup nowej nieruchomości znacznie przewyższała kwotę otrzymaną ze zbycia nieruchomości, a także samą kwotę, którą Urząd Skarbowy uznał za przychód do opodatkowania.

Boks w centrum handlowym to nie mieszkanie

Dyrektor KIS stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup boksu w centrum handlowym nie kwalifikują się jako wydatki na własne cele mieszkaniowe. Zgodnie z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki na cele mieszkaniowe obejmują między innymi wydatki na nabycie budynku mieszkalnego, jego części, lokalu mieszkalnego, gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, a także spłatę kredytu zaciągniętego na te cele. Zakup boksu w centrum handlowym nie spełnia tych kryteriów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.302.2023.1.KC