W kontekście nabycia nieruchomości drogą spadku i otrzymanego odszkodowania z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa prawa własności, Krajowa Informacja Skarbowa wydała interpretację dotyczącą opodatkowania tego rodzaju świadczeń. Według KIS, otrzymane odszkodowanie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Nieruchomość nabyta w drodze spadku

Podatnik, który nabył udział w nieruchomości drogą spadku, złożył pytanie dotyczące opodatkowania otrzymanego odszkodowania z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa prawa własności tej nieruchomości. Otrzymane odszkodowanie wynikało z decyzji Wojewody zatwierdzającej podział nieruchomości w związku z realizacją inwestycji drogowej. Podatnik pytał, czy otrzymane odszkodowanie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zwolnienie podatkowe dla odszkodowania z tytułu wywłaszczenia. Interpretacja KIS

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła stanowisko wnioskodawczyni. Zgodnie z interpretacją, otrzymane odszkodowanie jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzasadnienie to opiera się na fakcie, że odszkodowanie zostało wypłacone stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami. Dodatkowo, nieruchomość została nabyta przez wnioskodawczynię w drodze spadku, co oznacza, że nie można ustalić jej ceny nabycia. Zgodnie z interpretacją, brak ceny nabycia oznacza, że nie została spełniona jedna z przesłanek wyłączających zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 1 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.877.2022.2.AK