Jak sprzedaż nieruchomości po rozwodzie wpływa na obowiązki podatkowe? Jest stanowisko KIS.

Jak sprzedaż nieruchomości wpływa na obowiązki podatkowe

Wnioskodawczyni sprzedała mieszkanie w 2020 r., które było jej własnością od 2014 roku. W 2015 roku nastąpiła umowa rozszerzająca wspólność ustawową małżeńską z byłym mężem wnioskodawczyni. W 2019 roku zawarli ugodę sądową, na mocy której prawo do lokalu przyznano wnioskodawczyni, jako jedynej osobie/właścicielowi lokalu na całkowitą wyłączność, ze spłatą na rzecz byłego małżonka. Wnioskodawczyni rozwiodła się w 2022 r. Lokal mieszkalny został sprzedany w 2020 r. za kwotę 120.000 zł. Całą kwotę ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przeznaczyła na zakup nowego lokalu mieszkalnego.

Wnioskodawczyni zadała dwa pytania KIS:

  • Czy poprzez to, że sprzedała lokal mieszkalny w 2020 r. będzie musiała uiścić podatek dochodowy?
  • Jeżeli powinna zapłacić podatek dochodowy, to jakiej byłby wielkości, jaka byłaby kwota podatku?

Wnioskodawczyni była zdania, że sprzedaż nieruchomości, będącej jej własnością od 2014 roku, nie powinna zostać opodatkowana podatkiem dochodowym. Nie powinna zapłacić podatku dochodowego od sprzedaży lokalu mieszkalnego i nie powinien jej na to w związku z tym zobowiązywać żaden termin.

Sprzedaż mieszkania bez podatku. Stanowisko KIS

Według KIS stanowisko, które przedstawiła wnioskodawczyni we wniosku jest prawidłowe. Sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz ww. praw w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1073.2022.4.BM