Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczy możliwości zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dla dochodów uzyskanych z wynajmu dodatkowych pomieszczeń piwnicznych oraz pomieszczeń po zlikwidowanych zsypach na cele związane z działalnością gospodarczą najemcy.

Dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi

Spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami na terenie określonego miasta i gmin. Spółdzielnia dysponuje i zarządza 105 budynkami mieszkalnymi, które składają się z lokali mieszkalnych, pomieszczeń przynależnych (piwnice) oraz części wspólnych nieruchomości. Dodatkowe, wolne pomieszczenia piwniczne oraz pomieszczenia po likwidacji zsypów są wynajmowane na cele związane z działalnością gospodarczą najemcy. Z tytułu najmu części wspólnej stanowiącej zasoby mieszkaniowe najemcy płacą spółdzielni miesięczny czynsz.

Wnioskodawca spytał KIS, czy przychody spółdzielni mieszkaniowej z tytułu zawartych umów najmu dodatkowych pomieszczeń piwnicznych oraz pomieszczeń po zlikwidowanych zsypach na cele związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez najemców i uzyskany z tego tytułu dochód podlegają zwolnieniu przedmiotowemu zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wnioskodawca uważa, że dochód uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi jest zwolniony z opodatkowania pod warunkiem przeznaczenia go na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.

Kiedy wynajem dodatkowych pomieszczeń jest zwolniony z podatku dochodowego?

Krajowa Informacja Skarbowa stwierdziła, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Zgodnie z interpretacją, dochód uzyskany przez spółdzielnie mieszkaniowe z gospodarki zasobami mieszkaniowymi jest wolny od podatku dochodowego, o ile jest przeznaczony na cele związane z utrzymaniem tych zasobów. Jednakże, dochody uzyskane z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi podlegają opodatkowaniu, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. W konsekwencji, dochody uzyskane z wynajmu dodatkowych pomieszczeń piwnicznych oraz pomieszczeń po zlikwidowanych zsypach na cele związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez najemców nie podlegają zwolnieniu przedmiotowemu zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP2-1.4010.256.2022.2.MR1