Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych podlega zwolnieniu od podatku VAT - potwierdził Dyrekor Krajowej Informacji Skarbowej.

Zapewnienie oprawy muzycznej i artystycznej imprez

Wniosek o interpretację został złożony przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Głównym przedmiotem jej działalności jest oprogramowanie, a dodatkowo zajmuje się również wystawianiem przedstawień artystycznych. Usługi, które świadczy, polegają na zapewnieniu oprawy muzycznej i artystycznej imprez okolicznościowych, takich jak wesela. W ramach tych usług zapewnia klientom sprzęt muzyczny i oświetlenie.

Dyrektor KIS z korzyścią dla podatnika

Organ w odpowiedzi na zapytanie stwierdził, że wykonywane usługi dotyczące oprawy artystycznej i muzycznej imprez okolicznościowych podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług (VAT) na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, zwolnione od VAT są usługi kulturalne świadczone przez indywidualnych twórców i artystów wykonawców, wynagradzane w formie honorarium, w tym za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania utworów.

"Tym samym, skoro świadczy/będzie świadczył Pan usługi kulturalne polegające na zapewnieniu oprawy artystycznej i muzycznej imprez okolicznościowych/wesel jako indywidualny twórca lub artysta wykonawca w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w wyniku których stworzy utwór (scenariusz), a usługi są/będą wynagradzane w formie honorarium, to usługi te korzystają/będą korzystały ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b ustawy" - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Wynikające z interpretacji wnioski dla pytającego są takie, że świadczone przez niego usługi oprawy artystycznej i muzycznej imprez okolicznościowych podlegają zwolnieniu od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. b) ustawy o VAT. Dla organów administracji skarbowej oznacza to, że podatnik ma prawo zastosować zwolnienie od VAT w przypadku świadczenia tych usług.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.256.2023.1.KS