Według interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), dotyczącej zwolnienia od podatku VAT w przypadku dostawy bonów uprawniających do zakupu towarów i usług weterynaryjnych, dostawa bonów na rzecz Klientów nie podlega opodatkowaniu VAT. Opodatkowanie następuje dopiero w momencie faktycznego przekazania towarów lub usług w zamian za Bon.

Stan faktyczny:

Wnioskodawcą jest spółka, która prowadzi działalność polegającą na sprzedaży bonów uprawniających do nabycia towarów i usług weterynaryjnych. Bony są przypisane konkretnym zwierzętom domowym i udostępniane Klientom za pośrednictwem portalu internetowego. Wnioskodawca pytał, czy dostawa bonów na rzecz Klientów stanowi transfer bonów różnego przeznaczenia w rozumieniu art. 2 pkt 44 i 45 ustawy o VAT, a tym samym, w myśl art. 8b ust. 2 ustawy o VAT, nie podlega opodatkowaniu VAT.

Stanowisko KIS:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w odpowiedzi na pytanie Wnioskodawcy potwierdził, że dostawa bonów przez Spółkę na rzecz Klientów stanowi transfer bonów różnego przeznaczenia, zgodnie z art. 2 pkt 44 i 45 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o VAT, taki transfer bonów nie podlega opodatkowaniu VAT. Organ wskazał, że opodatkowanie towarów i usług objętych Bonami następuje dopiero w momencie faktycznego przekazania towarów lub świadczenia usług w zamian za Bon, a podatnikiem w tym przypadku jest Partner, czyli dostawca towaru lub usługi.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji KIS, że dostawa bonów przez Spółkę na rzecz Klientów nie podlega opodatkowaniu VAT. Opodatkowanie następuje w momencie faktycznego przekazania towarów lub świadczenia usług w zamian za Bon przez Partnerów. Wnioskodawca może korzystać z tego zwolnienia od podatku VAT w swojej działalności.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.846.2022.3.SR