Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) z dnia 9 stycznia 2023 r. dotyczy możliwości odliczenia wydatków na zakup i montaż pompy ciepła w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Zgodnie z interpretacją, wnioskodawca ma prawo do odliczenia tych wydatków, pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Artykuł przedstawia stanowisko organów podatkowych oraz omawia dalsze kwestie związane z odliczeniem poniesionych wydatków.

Stan faktyczny i pytanie wnioskodawcy:

Podatnik będący współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w latach 2019-2021 przeprowadził pierwsze przedsięwzięcie termomodernizacyjne polegające na ociepleniu budynku. W okresie do 3 lat od pierwszej faktury (wystawionej w 2019 r.) skorzystał z ulgi podatkowej termomodernizacyjnej, wykorzystując kwotę 13 840,04 zł. W 2023 roku planuje zakupić i zamontować pompę ciepła.

Wnioskodawca uważa, że poniesione wydatki na zakup i montaż pompy ciepła kwalifikują się jako przedsięwzięcie termomodernizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. W związku z tym powinien mieć prawo do odliczenia tych wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej. W celu potwierdzenia swojego stanowiska, wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy wydatki na zakup i montaż pompy ciepła, jako kolejne realizowane przedsięwzięcie termomodernizacyjne, mogą zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej oraz czy nadal przysługuje mu ulga do wysokości limitu 53 000 zł, tj. w kwocie 39 159,96 zł.

Stanowisko KIS:

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdza, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na odliczenie wydatków związanych z termomodernizacją, w tym zakupem i montażem pompy ciepła. Limit ulgi wynosi 53 000 zł dla wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. W przypadku wnioskodawcy, który już wcześniej skorzystał z części tej ulgi, pozostała kwota do wykorzystania wynosi 39 159,96 zł.

Podsumowanie:

Zgodnie z odpowiedzią organów podatkowych, podatnik ma prawo do odliczenia poniesionych wydatków na zakup i montaż pompy ciepła w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Limit 53 000 zł na jednego podatnika nie ma ograniczenia czasowego, więc wszelkie realizowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne mogą być rozliczane w okresie obowiązywania przepisów. W związku z tym, mimo wykorzystania części limitu ulgi, podatnikowi nadal przysługuje prawo do korzystania z niej do wysokości górnej kwoty limitu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.704.2022.2.ŁS