Podatnik prowadzący działalność projektowania aranżacji wnętrz zastanawia się, czy rozszerzenie swojej działalności o usługę nadzoru autorskiego nadal pozwoli mu korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odpowiedział na to pytanie, potwierdzając, że podatnik nadal będzie mógł korzystać z tego zwolnienia, pod warunkiem, że wartość jego sprzedaży nie przekroczy 200.000 zł rocznie.

Rozszerzenie działalności gospodarczej

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą od 6 listopada 2020 r. Sporządza projekty aranżacji wnętrz i korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług. Jego sprzedaż nie przekracza kwoty 200.000 zł rocznie. Teraz planuje rozszerzyć działalność o usługę nadzoru autorskiego nad realizacją projektów aranżacji wnętrz. Pyta, czy nadal będzie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Można korzystać ze zwolnienia pod pewnymi warunkami

W odpowiedzi na pytanie podatnika, Dyrektor KIS stwierdził, że podatnik będzie nadal mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług. KIS argumentuje, że rodzaj działalności podatnika nie został wymieniony w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, który określa rodzaje działalności wyłączające podatników z prawa do zwolnienia. Jeżeli wartość sprzedaży nie przekracza kwoty 200.000 zł, to podatnik ma prawo do kontynuowania korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

"Rozszerzając zakres wykonywanych czynności o usługi nadzoru autorskiego nad swoim projektem aranżacji wnętrz nie będzie Pani świadczyć usług doradztwa, ani innych czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy. Tym samym będzie miała Pani prawo do dalszego korzystania ze zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy" - podkreślił organ.

Podsumowanie

Zgodnie z interpretacją KIS, podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą w formie sporządzania projektów aranżacji wnętrz i rozszerza swoją działalność o usługę nadzoru autorskiego, nadal będzie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Warunkiem jest, aby wartość sprzedaży nie przekroczyła kwoty 200.000 zł rocznie. Interpretacja ta ma znaczenie dla pytającego, ponieważ umożliwia mu kontynuowanie działalności gospodarczej bez konieczności naliczania i rozliczania podatku VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 15 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.16.2023.1.KF