W artykule omawiamy możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego oraz rozliczenia nadpłaty składek ZUS dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą tych kwestii. Zgodnie z jej stanowiskiem, odliczenie składki zdrowotnej jest możliwe, pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Natomiast odliczenie składek społecznych zależy od ich pomniejszenia od podstawy opodatkowania w roku bieżącym. Artykuł przedstawia szczegółowy opis interpretacji oraz regulacje prawne obowiązujące od roku 2022.

Stan faktyczny:

Wnioskodawca, który 31 grudnia 2021 r. wpłacił dodatkową kwotę na swoje indywidualne konto ZUS, zapytał, czy może odliczyć te składki od podatku dochodowego za 2021 r. Wnioskodawca zwrócił się również z pytaniem, czy składki społeczne opłacone za 2022 r. na podstawie faktycznej wpłaty z 31 grudnia 2021 r. mogą pomniejszyć jego dochód w 2022 r.

Biorąc pod uwagę dany stan faktyczny, wnioskodawca stwierdził że ma prawo do odliczenia od podatku dochodowego składki na ubezpieczenie zdrowotne w zeznaniu rocznym za 2021 r. Ponadto, wnioskodawca twierdził, że składki społeczne opłacone za 2022 r. powinny pomniejszyć jego dochód w 2022 r.

W związku z tym stanowiskiem, wnioskodawca zdecydował się zapytać, czy może odliczyć te składki od podatku dochodowego za 2021 r. Wnioskodawca zwrócił się również z pytaniem, czy składki społeczne opłacone za 2022 r. na podstawie faktycznej wpłaty z 31 grudnia 2021 r. mogą pomniejszyć jego dochód w 2022 r.

Odpowiedź KIS:

KIS zgodziła się z wnioskodawcą co do możliwości odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dochodowego, pod warunkiem, że składki te zostały faktycznie zapłacone w danym roku podatkowym. Jednak KIS nie zgodziła się z wnioskodawcą co do możliwości odliczenia składek społecznych opłaconych za 2022 r. od dochodu za 2021 r. KIS wyjaśniła, że liczy się data wpłaty, a nie to, za jaki okres składki społeczne były płacone.

W świetle powyższego, stanowisko wnioskodawcy w zakresie odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne uznano za prawidłowe, natomiast jego stanowisko w zakresie odliczenia składek społecznych uznano za nieprawidłowe.

Podsumowanie:

Na podstawie udzielonej interpretacji, Wnioskodawca może odliczyć od podatku dochodowego za 2021 rok składkę zdrowotną w wysokości 7,75% z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne, pod warunkiem że taka składka została opłacona w grudniu 2021 roku na poczet składek za 2022 rok. Natomiast odliczenie składek społecznych będzie możliwe tylko w przypadku, gdy nie zostały one pomniejszone od podstawy opodatkowania w roku bieżącym.

Dla organów administracji skarbowej wynika z interpretacji, że Wnioskodawca może dokonać odliczenia składki zdrowotnej zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym roku podatkowym. Organom zależy również na tym, aby Wnioskodawca prawidłowo rozliczył nadpłatę składek ZUS, uwzględniając proporcjonalny podział wpłaty na poszczególne fundusze, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 roku.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.851.2022.2.NM