Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdza, że usługi świadczone przez osobę fizyczną, klasyfikowane pod symbolem PKWiU 74.90.12.0, mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stawką 8,5%.

Stan faktyczny

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą od września 2013 r., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jest podatnikiem podatku od osób fizycznych, który rozlicza się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przedmiotem jej działalności gospodarczej jest świadczenie kompleksowej usługi organizacji procesu pośrednictwa przy sprzedaży towarów i usług swoich kontrahentów.

Stanowisko oraz pytanie wnioskodawcy

Wnioskodawczyni uważa, że prowadzona przez nią działalność pod symbolem PKWiU 74.90.12.0 może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stawką 8,5%. Argumentuje to tym, że ww. PKWiU nie jest wyłączone z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W związku z danym stanowiskiem, wnioskodawczyni zadała pytanie czy opisana działalność, prowadzona pod symbolem PKWiU 74.90.12.0, może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, stawką 8,5%?

Stanowisko KIS

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdza stanowisko wnioskodawczyni. Zgodnie z interpretacją, przychód uzyskany przez wnioskodawczynię z tytułu prowadzonej działalności może podlegać opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Uzasadnienie stanowiska organu podatkowego opiera się na art. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, który reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Dodatkowo, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) tej samej ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1-4 oraz 6-8.

Podsumowanie

Na podstawie udzielonej interpretacji, podatnik może opodatkować swoje przychody z działalności pośrednictwa usługowego stawką 8,5% w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Interpretacja ta ma znaczenie dla podatnika, ponieważ umożliwia mu skorzystanie z preferencyjnej formy opodatkowania. Dla organów administracji skarbowej oznacza to, że opisana działalność podlega opodatkowaniu w opisany sposób, zgodnie z przepisami ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.914.2022.2.MGR