Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej dotyczy zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów z lat 2018-2021.

Wnioskodawca zapytał, czy może zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo w 2022 roku, bez względu na limity wyliczone na podstawie nieobowiązującego już art. 15e ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dodatkowo, wnioskodawca chciał wiedzieć, czy może zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wydatki niezaliczone w latach 2018-2021, bazując na kalkulacji "wirtualnego limitu" dla kolejnych lat podatkowych. Wnioskodawca, będący polskim rezydentem podatkowym opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych, w latach 2018-2021 poniósł koszty, które podlegały limitowaniu zgodnie z obowiązującym wówczas art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z tym, wnioskodawca poniósł wydatki, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych w każdym roku i mogły zostać odliczone na podstawie art. 15e ust. 9 w późniejszych latach podatkowych.

Interpretacja zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów

KIS stwierdziła, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Podatnicy, którzy przed końcem roku podatkowego rozpoczętego przed dniem 1 stycznia 2022 r. nabyli prawo do odliczenia kosztów na podstawie art. 15e ust. 9, zachowują uprawnienie do odliczenia w zakresie i na zasadach określonych w tym przepisie (tj. w kolejnych 5 latach podatkowych w ramach obowiązujących w danym roku limitów).

Na podstawie tej regulacji przejściowej podatnik, ustalając w roku 2022 prawo do odliczenia kosztów uprzednio wyłączonych na podstawie art. 15e, ustala zatem limit odliczenia przypadający na rok 2022, zgodnie z zasadami określonymi w tym przepisie. W ramach tak ustalonego limitu wnioskodawca może następnie odliczyć kwoty kosztów limitowanych nieodliczonych w poprzednich latach podatkowych, tj. za lata 2018-2021.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.798.2022.1.SG