Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację indywidualną dotyczącą zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Interpretacja dotyczyła klasyfikacji usług doradczych w zakresie sprzedaży pod PKWiU 70.22.30 i stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. KIS uznała stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Opodatkowanie usług doradczych

Wnioskodawca, polski rezydent podatkowy, prowadzi działalność gospodarczą, świadcząc usługi doradcze w zakresie sprzedaży. Usługi te obejmują doradztwo w zakresie standardów sprzedaży, strategii cenowej, rentowności, strategii asortymentowej, i innych. Wnioskodawca klasyfikuje te usługi pod PKWiU 70.22.30, jako "Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej". Wnioskodawca zadał pytanie, czy te usługi podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym według stawki 8,5% na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wnioskodawca uważał, że świadczone przez niego usługi podlegają stawce zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy. Argumentował, że jego usługi nie mieszczą się w zakresie przedmiotowym art. 12 ust. 1 punkty 1-4 i 6-8, a zatem należy je zaklasyfikować jako przychody z działalności usługowej określonej w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit a ustawy.

Stawka ryczałtu

KIS uznała stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. W interpretacji wskazano, że możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. W przypadku usług świadczonych przez wnioskodawcę, klasyfikowanych pod symbolem PKWiU 70.22.30, stawka ryczałtu wynosi 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy. KIS podkreśliła, że symbol "ex" użyty w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. m ustawy oznacza, że w ramach grupowania 70 opodatkowaniu stawką 15% podlegają wyłącznie usługi doradztwa związane z zarządzaniem, a pozostałe usługi opodatkowane będą stawką 8,5%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.864.2022.2.MM