Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczy stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W skrócie, KIS potwierdza, że stawka ryczałtu dla usług informatycznych sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 62.02.30.0 wynosi 8,5%.

Stan faktyczny

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od lutego 2022 r., świadcząc kompleksowe usługi informatyczne. Usługi te obejmują udzielanie pomocy technicznej użytkownikom końcowym systemu komputerowego, udzielanie wsparcia technicznym zespołom odpowiedzialnym za działanie systemu komputerowego, wdrażanie nowych elementów infrastruktury systemu komputerowego, monitorowanie i raportowanie błędów systemu, zgłaszanie incydentów, tworzenie dokumentacji technicznej systemu i raportowanie stanu faktycznego infrastruktury systemu komputerowego.

Biorąc pod uwagę dany stan faktyczny, wnioskodawca stwierdził, że zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o ryczałcie, dla przychodów z działalności usługowej, która nie została wymieniona w klasyfikacji pozostałych stawek ryczałtu (a taką jest jego działalność, sklasyfikowana jako PKWiU 62.02.30), przeznaczona jest stawka ryczałtu w wysokości 8,5%.

W związku z danym stanem faktycznym oraz stanowiskiem wnioskodawcy, zdecydował się on poprosić organ podatkowy o rozstrzygnięcie danej kwestii. Pytanie wnioskodawcy dotyczyło stawki zryczałtowanego podatku dochodowego, którą powinien stosować, biorąc pod uwagę, że Ośrodek Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego sklasyfikował świadczone przez niego usługi w grupowaniu PKWiU 62.02.30.0.

Stanowisko KIS

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła stanowisko wnioskodawcy. Zgodnie z interpretacją, świadczone przez wnioskodawcę usługi informatyczne, sklasyfikowane w PKWiU jako 62.02.30.0, tj. usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podsumowanie

Wynikiem interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej jest potwierdzenie, że stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne jest prawidłowe. Wnioskodawca, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie świadczenia kompleksowych usług informatycznych, powinien stosować stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 8,5%. Ta decyzja wynika z faktu, że usługi świadczone przez wnioskodawcę nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania, a więc nie podlegają wyższej stawce podatku.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.955.2022.3.ID