W artykule przedstawiono interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą opodatkowania kwoty wypłaconej w ramach ugody mediacyjnej między pracownikiem a pracodawcą. Wypłacona suma stała się przedmiotem kontrowersji między pracodawcą a byłym pracownikiem ze względu na podatek dochodowy od osób fizycznych. Czy ta kwota powinna być zwolniona z opodatkowania?

Czy trzeba potrącić zaliczkę

W wyniku ugody mediacyjnej zawartej między pracownikiem a pracodawcą, doszło do zmiany sposobu rozwiązania umowy o pracę. Pracodawca wypłacił pracownikowi kwotę 40 000 zł, ale pytający chciał dowiedzieć się, czy ta kwota powinna być opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy zwolniona z tego opodatkowania.

Według wnioskodawcy, w wyniku ugody mediacyjnej doszło do zmiany sposobu rozwiązania umowy o pracę, tj. w efekcie rozwiązania umowy o pracę nastąpiło za porozumieniem stron, a więc wypłacone świadczenie jest dla pracownika korzyścią i tym samym nie powinno być zwolnione z opodatkowania. Przy rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron pracownik nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia.

Bez zwolnienia podatkowego

Zgodnie z interpretacją, odszkodowanie wypłacone pracownikowi na podstawie ugody zatwierdzonej przez sąd nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3, ani na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że odszkodowanie stanowi dla byłego pracownika przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Dyrektor KIS podkreślił, że odszkodowanie to nie dotyczyło szkody rzeczywistej, lecz miało na celu rekompensatę pracownikowi utraconych przez niego, w wyniku rozwiązania umowy o pracę, spodziewanych korzyści w postaci wynagrodzenia za pracę. W konsekwencji, wnioskodawca - jako płatnik - wypłacając wskazane odszkodowanie, był zobowiązany do naliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.475.2023.1.TR