Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację dotyczącą opodatkowania transakcji sprzedaży składników majątkowych w kontekście podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Jeśli transakcja jest opodatkowana VAT, to tym samym jest wyłączona z opodatkowania PCC.

Zakup składników majątku

Wnioskodawca, X Sp. z o.o., planuje nabyć od Y Sp. z o.o. zespół składników majątkowych związanych z działalnością wydawniczą. W skład tego zespołu wchodzą m.in. licencje do pozycji wydawniczych, prawa autorskie, kapitał obrotowy związany z tymi licencjami oraz różne aktywa niematerialne. Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem: Czy taka transakcja podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC?

Zdaniem wnioskodawcy, transakcja ta powinna być wyłączona z opodatkowania PCC, ponieważ jest opodatkowana VAT. Wnioskodawca powołał się na art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, który mówi, że czynności cywilnoprawne nie podlegają opodatkowaniu PCC, jeśli są opodatkowane VAT.

Transakcja nie podlega PCC

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko wnioskodawcy jako prawidłowe. Zgodnie z interpretacją, jeśli transakcja jest opodatkowana VAT, jest wyłączona z opodatkowania PCC. W tym przypadku, sprzedaż składników majątkowych jest opodatkowana VAT, więc nie podlega opodatkowaniu PCC.

Dyrektor KIS wskazał na art. 2 pkt 4 ustawy o PCC, który mówi, że czynności cywilnoprawne nie podlegają opodatkowaniu PCC, jeśli są opodatkowane VAT. W świetle tego przepisu, jeśli transakcja jest opodatkowana VAT, jest wyłączona z opodatkowania PCC. W odniesieniu do konkretnej transakcji wnioskodawcy, sprzedaż składników majątkowych jest opodatkowana VAT, więc nie podlega opodatkowaniu PCC.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4014.302.2022.4.DR