Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację dotyczącą skutków podatkowych wydzierżawienia działki rolnej. W świetle przedstawionego stanu faktycznego i obowiązującego prawa, wydzierżawienie jednego z wcześniej zakupionych gospodarstw rolnych może prowadzić do utraty zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wydzierżawienie gospodarstwa

W czerwcu 2022 r. wnioskodawca zakupił z żoną gospodarstwo rolne, korzystając z pomocy de minimis w rolnictwie. Przed tym zakupem posiadał już dwie inne nieruchomości rolne, które nabył 5 lat wcześniej. Chcąc zoptymalizować prowadzenie gospodarstw, wnioskodawca zastanawia się, czy może wydzierżawić jedno z wcześniej zakupionych gospodarstw, nie tracąc przy tym korzyści z pomocy de minimis.

Wnioskodawca uważa, że wydzierżawienie jednego z wcześniej zakupionych gospodarstw nie powinno prowadzić do utraty zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych. Jego zdaniem, nie jest w stanie prowadzić trzech gospodarstw rolnych w różnych lokalizacjach, dlatego wydzierżawienie jednego z nich nie powinno wpływać na korzyści z pomocy de minimis.

Stanowisko KIS lub MF

Dyrektor KIS nie zgadza się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Zgodnie z obowiązującym prawem, aby skorzystać ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych, nabywca musi prowadzić gospodarstwo rolne przez co najmniej 5 lat od dnia zakupu. Wydzierżawienie jednego z gospodarstw przed upływem tego okresu prowadzi do utraty zwolnienia. W konsekwencji, wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z zakupem gospodarstwa w 2022 r., wraz z odsetkami za zwłokę.

W świetle obowiązującego prawa, wydzierżawienie jednego z wcześniej zakupionych gospodarstw rolnych przed upływem 5 lat od zakupu prowadzi do utraty zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych. Wnioskodawca, chcąc skorzystać z tego zwolnienia, musi prowadzić wszystkie zakupione gospodarstwa przez wymagany okres. W przeciwnym razie będzie zobowiązany do zapłaty podatku wraz z odsetkami.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 15 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.506.2022.2.AD