Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 lipca 2023 r. wyjaśnia, że usługi self-storage mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

Najem boksów samoobsługowych a kasa rejestrująca

Spółka, będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zamierzała świadczyć usługi self-storage, klasyfikowane jako wynajem i obsługa nieruchomości niemieszkalnych własnych lub dzierżawionych (PKWiU 68.20.12). Usługi te obejmowały najem boksów samoobsługowych, a sprzedaż tych usług miała być prowadzona online. Wnioskodawca zapytał, czy w przypadku świadczenia tych usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, Spółka będzie mogła stosować zwolnienie od obowiązku ewidencjonowania sprzedaży usług na kasie rejestrującej.

Wnioskodawca uważał, że spełnia warunki do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej. Usługi, które świadczy, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 68.20.1, a płatności za te usługi są dokonywane wyłącznie za pośrednictwem banku. Wnioskodawca prowadzi ewidencję, która jednoznacznie wskazuje, jakiej czynności dotyczyła każda płatność.

Self-storage bez kasy rejestrującej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że Spółka może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Usługi, które świadczy Spółka, mieszczą się w grupowaniu PKWiU 68.20.1. Płatności za te usługi są dokonywane wyłącznie za pośrednictwem banku, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej czynności dotyczyła każda płatność. Ponadto, usługi te nie są wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które wyklucza niektóre usługi ze zwolnienia.

Podsumowując, spółka może stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej w odniesieniu do świadczonych usług w zakresie najmu boksów samoobsługowych wykonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Zwolnienie to będzie mogło być stosowane do 31 grudnia 2023 r.

Źródło:Interpretacja indywidualna z dnia 18 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.345.2023.2.JG