W dniu 18 lipca 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą zwolnienia od podatku VAT usług terapii pedagogicznej, konsultacji pedagogicznych, terapii integracji sensorycznej oraz szkoleń dla rodziców, szkół i profesjonalistów. Czy te usługi mogą korzystać ze zwolnienia podatkowego?

Usługi terapeutyczne a zwolnienie z VAT

Wnioskodawca, nauczyciel z wykształceniem pedagogicznym, prowadzi działalność gospodarczą, świadcząc usługi terapeutyczne i edukacyjne. Usługi te obejmują terapię pedagogiczną, konsultacje pedagogiczne, terapię integracji sensorycznej oraz szkolenia dla rodziców, szkół i profesjonalistów. Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy te usługi mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy.

Wnioskodawca twierdził, że usługi, które świadczy, powinny korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, ponieważ są one związane z edukacją i terapią. Wnioskodawca argumentował, że jego usługi mają na celu wsparcie rozwoju i edukacji uczniów, a więc powinny być traktowane jako usługi edukacyjne.

Usługi terapii integracji sensorycznej, konsultacje pedagogiczne i szkolenia nie korzystają ze zwolnienia

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe tylko w części. Zgodnie z interpretacją, usługi terapii pedagogicznej, które wnioskodawca świadczy osobiście, mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Jednak usługi świadczone przez współpracowników wnioskodawcy, a także usługi terapii integracji sensorycznej, konsultacje pedagogiczne i szkolenia nie korzystają ze zwolnienia.

Organ podatkowy uzasadnił swoje stanowisko odwołując się do przepisów prawa podatkowego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zgodnie z tymi przepisami, usługi edukacyjne mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT tylko wtedy, gdy są świadczone przez nauczycieli. Ponadto, usługi te muszą być związane z "kształceniem powszechnym lub wyższym".

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pokazuje, że nie wszystkie usługi edukacyjne i terapeutyczne mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Kluczowe jest to, kto świadczy te usługi i jaki jest ich charakter. Wnioskodawcy, którzy świadczą podobne usługi, powinni skonsultować się z doradcą podatkowym lub zwrócić się o interpretację indywidualną, aby upewnić się, że prawidłowo rozumieją i stosują przepisy podatkowe.

Źródło:Interpretacja indywidualna z dnia 18 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.244.2023.1.AA