W świetle najnowszej interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, zbycie przedsiębiorstwa w drodze aportu nie podlega opodatkowaniu VAT. Wnioskodawca, dokonujący takiej transakcji, nie będzie zobowiązany do dokonania korekty w stosunku do wcześniej odliczonego podatku VAT od zakupów materiałów, towarów, wyposażenia lub środków trwałych.

Zbycie przedsiębiorstwa a VAT

Wnioskodawca, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, planuje zbycie (aport) swojego przedsiębiorstwa na rzecz spółki, która będzie kontynuowała działalność wykonywaną dotychczas przez przejęte przedsiębiorstwo. Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy taka transakcja będzie podlegać opodatkowaniu VAT.

Wnioskodawca uważał, że zbycie przedsiębiorstwa w drodze aportu nie podlega opodatkowaniu VAT. Argumentował to faktem, że transakcja ta jest wyłączona spod działania ustawy o VAT.

Stanowisko KIS

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. W interpretacji podkreślono, że zbycie przedsiębiorstwa w drodze aportu jest czynnością, do której nie stosuje się przepisów ustawy o VAT. W związku z tym, wnioskodawca nie będzie miał obowiązku dokonania korekty w stosunku do odliczonego wcześniej podatku VAT od zakupów materiałów, towarów, wyposażenia lub środków trwałych.

Uzasadnienie takiego stanowiska oparto na art. 91 ust. 9 ustawy o VAT, zgodnie z którym obowiązek dokonania ewentualnych korekt podatku naliczonego będzie ciążył na nabywcy przedsiębiorstwa.

Źródło:Interpretacja indywidualna z dnia 17 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-2.4012.237.2023.1.ID