Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia usług udostępniania oprogramowania mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Udostępnianie oprogramowania użytkowego w modelu SaaS

Wnioskodawca, osoba fizyczna, prowadzi działalność gospodarczą w Polsce od 2015 roku. Jego główna działalność polega na udostępnianiu oprogramowania użytkowego w modelu SaaS (Software as a Service). Oprogramowanie to nie jest tworzone na zlecenie, ale rozwijane przez wnioskodawcę i dostępne online. Wnioskodawca pyta, czy ma prawo opodatkować swoje przychody w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.

Wnioskodawca uważa, że jego usługi są klasyfikowane pod symbolem PKWiU 63.11.13.0, co oznacza "Usługi w zakresie udostępniania oprogramowania użytkowego". Jego zdaniem, przychody z tych usług powinny być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Stawka podatku

Dyrektor KIS zgadza się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Wskazuje, że zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 63.11.13.0 mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu. Organ podatkowy podkreśla, że świadczone przez wnioskodawcę usługi nie dotyczą przetwarzania danych, ale oferowania usługi udostępniania oprogramowania użytkowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 13 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.285.2023.3.KD