Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację w sprawie odliczenia podatku VAT przez miasto od faktur za usługi komunikacyjne w transporcie zbiorowym - miasto ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT z faktur od przewoźników, co pozwoli na zmniejszenie kosztów związanych z lokalnym transportem zbiorowym.

Transport zbiorowy, a VAT

W dniu 8 marca 2022 r. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Miasto D. została założona przez Miasto D. w celu prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego. Miasto jest jedynym założycielem i udziałowcem Spółki. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem a Spółką, Spółka została upoważniona do wykonywania usług związanych z lokalnym transportem zbiorowym, takich jak przewozy pasażerskie, obsługa systemu e-karty i sprzedaż biletów. W okresie od 15 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. usługi przewozowe są świadczone przez prywatnych przewoźników na podstawie oddzielnych umów z Miastem. Miasto jest czynnym podatnikiem VAT i sprzedaje bilety na przejazdy komunikacją lokalną.

Ze Spółką Miasto rozlicza się rekompensatą, która w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług jest należnością z tytułu usługi kompleksowej opodatkowaną VAT.

W związku z tym zadano pytanie: Czy Miasto ma prawo do odliczenia w całości lub części podatku VAT z faktur zakupowych dotyczących usług komunikacyjnych polegających na obsłudze przewozów pasażerskich w transporcie zbiorowym wystawionych przez przewoźników na Miasto?

Miasto może odliczyć VAT

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Miasto ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT z faktur wystawianych przez przewoźników za usługi komunikacyjne związane z obsługą przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym.

"Podsumowując, Miasto ma prawo do odliczenia w całości podatku VAT z faktur zakupowych dotyczących usług komunikacyjnych polegających na obsłudze przewozów pasażerskich w transporcie zbiorowym wystawionych przez przewoźników na Miasto. Prawo to przysługuje pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych wynikających z treści art. 88 ustawy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Zgodnie z udzieloną interpretacją, Miasto ma prawo do odliczenia w całości podatku VAT z faktur zakupowych dotyczących usług komunikacyjnych polegających na obsłudze przewozów pasażerskich w transporcie zbiorowym, wystawionych przez przewoźników na Miasto. Oznacza to, że Miasto może odejmować od kwoty należnego podatku VAT kwoty podatku naliczonego zawarte na fakturach od przewoźników. Odpowiedź ta ma znaczenie dla pytającego, ponieważ pozwala na odliczenie podatku VAT i zmniejszenie kosztów związanych z usługami komunikacyjnymi.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-1.4012.626.2022.1.MG