Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że opodatkowanie przychodów ze świadczenia usług informatycznych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5% jest zgodne z prawem.

Opodatkowanie usług IT

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą jako specjalista informatyk, zajmujący się automatyzacją integracji technologii informatycznych oraz procesów wdrożeniowych systemów komputerowych. W 2023 roku planuje świadczyć usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych, sklasyfikowanych pod numerem PKWiU 62.01.12.0. Wnioskodawca zadał pytanie, czy przychód ze wspomnianej działalności usługowej może być opodatkowany w formie ryczałtu ewidencjonowanego wg stawki 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wnioskodawca uważa, że prawidłowe jest zastosowanie 8,5% stawki ryczałtu do przychodów z działalności związanej z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0.

Ryczałt 8,5%

Dyrektor KIS potwierdził stanowisko wnioskodawcy, stwierdzając, że jest ono prawidłowe. Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej. Wnioskodawca nie świadczy usług związanych z oprogramowaniem, które podlegałyby opodatkowaniu stawką 12%. Dlatego, do wyliczania kwoty należnego podatku dochodowego z tytułu przychodu od usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 62.01.12.0, prawidłowe jest zastosowanie stawki 8,5%.

Wnioskodawca spełnia również formalne wymagania dotyczące zastosowania ryczałtu podatkowego, ponieważ w roku 2022 uzyskał przychody z samodzielnie prowadzonej działalności w wysokości poniżej 2 mln euro.

Podsumowując, interpretacja KIS potwierdza, że opodatkowanie przychodów ze świadczenia usług informatycznych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5% jest zgodne z prawem.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.668.2022.2.DB