Dyrektor KIS potwierdził, że spółka może prowadzić sprzedaż usługi za pomocą automatu, wydającego dedykowane żetony, które będą działać wyłączenie na myjniach należących do wnioskodawcy i realizować usługę w miejscu położenia myjni samochodowej.

Żeton, który umożliwia klientom nabycie usługi

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w obszarze sieci stacji paliw, włączając w to usługi mycia i czyszczenia aut za pomocą samoobsługowych myjni samochodowych. W związku z wprowadzeniem przez Ministra Finansów obowiązku ewidencji sprzedaży na myjniach samochodowych od 1 kwietnia 2023 r., Spółka chce wprowadzić żeton, umożliwiający klientom nabycie usługi. Żeton będzie obsługiwany przez urządzenia należące do Spółki. Żeton będzie mógł być wykorzystany tylko w ramach oferty Spółki. Wnioskodawca wskazał, że automat będzie wyposażony w jedną kasę fiskalną, będzie ewidencjonował sprzedaż i klient będzie mógł pobrać paragon. Zakupiony żeton będzie umożliwiał skorzystanie z usługi.

Pytania zawarte w interpretacji brzmiały: Czy wobec opisanego stanu faktycznego, będziecie Państwo prawidłowo ewidencjonować oraz fiskalizować świadczone przez Państwa usługi? Czy będziecie Państwo wypełniać prawidłowo zasady określone w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących?

Metoda prawidłowa

Organ stwierdził, że stosowana przez Spółkę praktyka będzie prawidłowa. Spółka będzie prowadzić ewidencję sprzedaży i wydawać paragon na stacji paliw. Sprzedaż usługi za pomocą automatu wydającego dedykowane żetony również będzie możliwa. Automat będzie wyposażony w jedną kasę fiskalną i będzie ewidencjonował sprzedaż. Zakupiony żeton umożliwi skorzystanie z usługi mycia samochodu.

Dyrektor KIS podkreślił, że Spółka będzie musiała spełnić wszystkie wymagania dotyczące ewidencji sprzedaży, w tym zgodność z przepisami art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. Spółka będzie odpowiedzialna za prawidłowe fiskalizowanie transakcji i wydawanie paragonów.

"jak też przy użyciu automatu, nastąpi w pobliżu urządzeń samoobsługowych tj. myjnia czy odkurzacz oraz - co jednoznacznie wynika z opisu sprawy - klient nie będzie mógł skorzystać z samoobsługowej myjni ani z odkurzacza samochodowego bez uprzedniego zakupu żetonu. Skoro więc urządzenia do wyświadczenia wybranej przez klienta usługi będą uruchamiane wyłącznie przy użyciu nabytych uprzednio żetonów, czyli w formie bezgotówkowej, a nie przy użyciu monet, to nie jest wymagane, w tym konkretnym przypadku, aby w każdym urządzenia myjni wmontowana była kasa rejestrująca. Klient przed uruchomieniem i skorzystaniem z wybranego urządzenia na Państwa myjniach będzie już posiadał paragon fiskalny, dokumentujący nabycie wyświadczonych przez Państwa usług." - wskazał organ.

Podsumowanie

Wynika z interpretacji, że Spółka będzie mogła prawidłowo ewidencjonować i fiskalizować świadczone usługi mycia samochodów za pomocą żetonów. Spółka będzie musiała spełnić wymagania dotyczące ewidencji sprzedaży i zgodności z przepisami podatkowymi.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 grudnia 2022 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.495.2022.2.AMA