Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację dotyczącą umorzenia udziałów bez wynagrodzenia. Według KIS, taka operacja jest neutralna dla podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), co oznacza, że nie generuje dochodu ani przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Stan faktyczny

Spółka wnioskodawcy planuje nabyć udziały Spółki A w celu ich umorzenia. Umorzenie udziałów byłoby przeprowadzone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych (KSH). Podstawą umorzenia byłaby uchwała zgromadzenia wspólników Spółki wnioskodawcy, podjęta na podstawie uprzedniej zgody umarzanego wspólnika (Spółki A). Umorzenie udziałów byłoby przeprowadzone na podstawie art. 199 § 3 KSH i za zgodą Spółki A, nieodpłatnie, tj. bez wypłaty wynagrodzenia na rzecz Spółki A.

Stanowisko oraz pytanie wnioskodawcy

Wnioskodawca uważa, że planowane dobrowolne umorzenie bez wynagrodzenia należących do Spółki A udziałów w Spółce B będzie dla Spółki B czynnością neutralną na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Innymi słowy, po stronie Spółki B nie powstanie przychód/dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Biorąc pod uwagę to stwierdzenie, wnioskodawca zdecydował się zadać pytanie, czy dobrowolne umorzenie bez wynagrodzenia udziałów Spółki A w Spółce wnioskodawcy będzie dla Spółki wnioskodawcy czynnością neutralną na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych, tzn. czy nie powstanie z tego tytułu dochód/przychód podlegający opodatkowaniu.

Stanowisko KIS

KIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy. Wskazał, że przepisy ustawy o CIT nie zawierają definicji legalnej przychodu podatkowego. Przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną. W przypadku dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia udziałów Spółki A w Spółce wnioskodawcy, nie dojdzie do powstania żadnego przysporzenia majątkowego. Nieodpłatny charakter takiej operacji skutkuje tym, że wnioskodawca nie otrzyma żadnych realnych, określonych wartości w sensie ekonomicznym. Brak jest zatem przesłanek do uznania, że w wyniku nabycia udziałów bez wynagrodzenia w celu umorzenia, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Podsumowanie

Wynikiem interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej jest potwierdzenie, że dobrowolne umorzenie bez wynagrodzenia udziałów Spółki A w Spółce wnioskodawcy jest czynnością neutralną na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Oznacza to, że taka operacja nie generuje przychodu podlegającego opodatkowaniu. KIS podkreślił, że w takim przypadku nie dochodzi do powstania żadnego przysporzenia majątkowego dla wnioskodawcy.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 7 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.822.2022.1.SH