W artykule przedstawiono wniosek dotyczący możliwości objęcia działalności testowania oprogramowania stawką 8,5% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca zleca testowanie istniejącego oprogramowania i chce ustalić, czy może skorzystać z preferencyjnej stawki podatkowej. Co stwierdziła Krajowa Informacja Skarbowa (KIS)?

Testowanie oprogramowania

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą związana z testowaniem oprogramowania istniejącego, świadczone usługi według PKWiU kodem 62.02.30.0. Wnioskodawca nie programuje ani nie projektuje oprogramowania. W związku z tym, złożył wniosek do organu podatkowego w celu ustalenia, czy jego działalność może być objęta stawką 8,5% ryczałtu od niektórych przychodów ewidencjonowanych.

Działalność objęta PKWiU 62.02.30.0 z ryczałtem

Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) lub Ministerstwa Finansów (MF), Wnioskodawca jest uprawniony do stosowania 8,5% ryczałtu od przychodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności objętej PKWiU 62.02.30.0. Dla organów administracji skarbowej oznacza to, że powinni uwzględnić ten fakt przy rozliczaniu podatków przez Wnioskodawcę.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 1 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.820.2022.1.JG