W artykule omawiamy interpretację klasyfikacji usług związanych z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych oraz ich opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Polski rezydent podatkowy zadał pytanie do Urzędu Statystycznego, która udzieliła odpowiedzi na temat klasyfikacji tych usług. Na tej podstawie podatnik samodzielnie zdecydował o opodatkowaniu swoich przychodów według stawki 8,5%.

Działalność gospodarczą w zakresie usług serwisu IT

Osoba fizyczna, polski rezydent podatkowy, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług serwisu IT. W 2021 roku opodatkował swoje dochody podatkiem liniowym, a od 2022 roku zdecydował się na opodatkowanie przychodów ryczałtem ewidencjonowanym. Złożył zapytanie do Urzędu Statystycznego w sprawie klasyfikacji usług, które realizuje w ramach swojej działalności. Otrzymał odpowiedź, że usługi te mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.01.12.0 - usługi związane z projektowaniem i rozwojem technologii informatycznych dla sieci i systemów komputerowych. Podatnik zadał pytanie, czy przychody z tej działalności mogą być opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego według stawki 8,5% zgodnie z odpowiednimi przepisami?

Określenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Krajowa Informacja Skarbowa stwierdziła, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu swojego stanowiska, KIS odwołała się do przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z tymi przepisami, stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależy od rodzaju działalności, z której podatnik uzyskuje przychody. W przypadku usług związanych z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego, związanych z oprogramowaniem, objętych grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego", związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania, w zakresie instalowania oprogramowania, związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi, stawka ryczałtu wynosi 12% przychodów. Natomiast stawka 8,5% dotyczy przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 3 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.1017.2022.2.MZ