Artykuł przedstawia interpretację Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) dotyczącą możliwości zaliczenia nieodliczonych kosztów uzyskania przychodów w latach 2018-2021 do kosztów w roku 2022 i kolejnych. Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu, omawiane jest stanowisko KIS, które pozwala na uwzględnienie tych kosztów bez względu na wcześniej obowiązujące limity.

Zaliczenie kosztów do kosztów uzyskania przychodów w roku 2022

Wnioskodawca, będący polskim rezydentem podatkowym opodatkowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych, ponosił w latach 2018-2021 koszty, które podlegały limitowaniu zgodnie z obowiązującym wówczas art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z uchyleniem tego przepisu od 1 stycznia 2022 r. i wprowadzeniem przepisu przejściowego w ramach Polskiego Ładu, Wnioskodawca zgłosił wątpliwości dotyczące możliwości zaliczenia tych kosztów do kosztów uzyskania przychodów w roku 2022 oraz dalszych lat podatkowych.

Wirtualny limit

Według stanowiska KIS, Wnioskodawca ma prawo zaliczyć koszty nieodliczone w latach 2018-2021 do kosztów uzyskania przychodów w roku 2022 bez względu na limity wyliczone na podstawie nieobowiązującego już art. 15e ust. 12 UPDOP. Jednakże, w kolejnych latach podatkowych, Wnioskodawca będzie musiał uwzględnić obowiązujące limity określone dla danego roku podatkowego na podstawie art. 15e UPDOP obowiązującego do końca 2021 r.

Ponadto, Wnioskodawca może zaliczać do kosztów uzyskania przychodu wydatki niezaliczone w latach 2018-2021, jednak tylko w ramach obowiązujących limitów wynikających z art. 15e UPDOP. Koszty poniesione w latach podatkowych rozpoczynających się po 31 grudnia 2021 r., które nie podlegały limitowaniu, nie mają znaczenia dla wyczerpywania "wirtualnego limitu" obliczonego na podstawie art. 15e UPDOP dla wydatków nieodliczonych w poprzednich latach podatkowych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 lutego 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.790.2022.1.AND