Dyrektor KIS potwierdził, że przesłanie faktury w formacie PDF na adres e-mail nabywcy jest równoznaczne z jej wydaniem.

Faktury w formacie PDF, wygenerowane z aplikacji mobilnej

Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem działającym w ramach umowy franczyzy. Planuje wdrożyć rozwiązanie, w którym nabywca po zakupie paliwa lub innego produktu pozapaliwowego, będzie mógł dokonać samoobsługowej zapłaty za pomocą płatności mobilnej z użyciem smartfona. Płatności mobilne będą dokonywane po pobraniu specjalnej aplikacji mobilnej i utworzeniu konta użytkownika. Wnioskodawca chce przesyłać faktury elektroniczne w formacie PDF na adres e-mail podany przez nabywcę, zgodnie z żądaniem nabywcy wyrażonym przy akceptacji regulaminu płatności mobilnych.

W związku z tym zadano pytanie: Czy Wnioskodawca przesyłając wystawioną fakturę (faktura elektroniczna w formacie PDF), z wykorzystaniem i za pośrednictwem infrastruktury związanej z aplikacją mobilną, na adres e-mail podany przez nabywcę może uznać, że jest to wydanie faktury nabywcy w myśl przepisu art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)?

Jest równoznaczne z wydaniem faktury

W odpowiedzi na pytanie zadane przez wnioskodawcę, organ stwierdził, że przesłanie faktury elektronicznej w formacie PDF na adres e-mail podany przez nabywcę jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy. Zgodnie z przepisami prawa, faktura elektroniczna musi zawierać elementy wymagane przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz być wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Wysłanie faktur elektronicznych w formacie PDF na adres e-mailowy, zgodnie z żądaniem nabywcy, spełnia te wymogi.

"Dodatkowo trzeba wskazać, że wystawiając faktury należy mieć na względzie cytowany powyżej przepis art. 106b ust. 5 ustawy, zgodnie z którym, w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej oraz przepis art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy odnoszący się do tzw. faktur uproszczonych." - zaznaczył Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Wnioskodawca może przesyłać faktury elektroniczne w formacie PDF za pośrednictwem aplikacji mobilnej na adres e-mail podany przez nabywcę. Przesłanie takiej faktury jest równoznaczne z wydaniem faktury nabywcy, zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 stycznia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.648.2022.1.JM